Partnerzy:

pwsz sskch
sadeczanin
WAT wydział cybernetyki WAT
będzie dobrze WUP Kraków
KOWEZiU
ignatianum

Sesja popularnonaukowa „Moje finanse - od nastolatka do budżetu państwa”

1Dnia 17 marca bieżącego roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu odbyła się sesja popularnonaukowa pod tytułem „Moje finanse - od nastolatka do budżetu państwa”, którą uroczyście rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu dr Tomasz Połomski.

Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk. W konferencji wzięli również udział: zastępca prezydenta Wojciech Piech, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ. Władze miasta reprezentowali również dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer oraz dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek”.

Organizatorzy sesji postawili sobie za cel przybliżenie uczniom zagadnień związanych z ekonomią w aspekcie funkcjonowania państwa. Młodzież lepiej poznała mechanizmy rządzące giełdą i rynkami finansowymi oraz sposoby działania państwowych instytucji finansowych.

Wygłoszone wykłady i prelekcje poszerzyły wiedzę uczniów w zakresie finansów, szczególnie tych dotyczących państwa, a taka wiedza jest istotnym elementem bycia świadomym obywatelem. Zgromadzona na sali Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu młodzież dowiedziała się: w jaki sposób państwo gospodaruje pieniędzmi z podatków. Poznała także funkcjonowanie systemu bankowego i związane z nim ryzyko, czy zasady działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach sesji nasz nauczyciel Tomasz Strachanowski, Małopolski Koordynator Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, podsumował jej XV edycję. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa umożliwia uczniom wykorzystanie wiedzy o rynkach finansowych w praktyce. Szkolny konkurs giełdowy INWESTOR zapewnia doskonałą praktyczną naukę funkcjonowania giełdy. Młodzi ludzie, którzy dziś uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności, w przyszłości staną się świadomymi obywatelami naszego kraju i odpowiedzialnymi uczestnikami rynku finansowego.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu nadmienił, iż dnia 12 marca 2017 r. na Jasnej Górze Zespół Szkół Ekonomicznych rozpoczął współpracę z Instytutem Myśli Schumana. Natomiast dzisiaj rozpoczyna również współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, o czym także poinformował Pan Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak odczytując jednocześnie list skierowany do dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu dr Tomasza Połomskiego przez Rektora SGH prof. dr hab. Marka Rockiego. 

Honorowy Patronat nad tegoroczną sesją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza - Pan Ryszard Nowak, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Prof. SGH dr hab. Marek Rocki oraz Pan Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów RP.

Wydarzenie uświetniały występy muzyczne zespołów uczniowskich.

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/16228

 

Galeria zdjęć

Pozyskane pracownie:
1. "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" Program Phare 2003
2. "Pracownie komputerowe dla szkół"
Uczestniczymy w projekcie współfinansowanym przez UE "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II", zawód nr 18 - technik ekonomista i technik rachunkowości.